Utrop Mora

Min högst egna idé om utrop till och från Mora

Ankomst Mora:
Tacka för oss innan ankomst Mora C.
(Inte mellan Mora C och Mora strand)

Avgång Mora:

Hälsa alla välkomna ombord efter avgång från Mora C
(Inte mellan Mora strand och Mora C)

Då når informationen fler resande.