HJÄLP

Ta ut fordonslista

Lägg till SJ app.

Lägga in SJ mailen i telefon.

Fungerar olika på våra telefoner. Men i stora drag:

  • Lägg till nytt konto
  • Skriv in mailadress (ev. även lösen)
  • Välj exchange. (Om du måste välja typ)
  • Godkänn alla frågor/val
  • Klart 🙂