Lokförare

Kostnadsställe Förare: 5601

Vid arbetspassets början:

  • Blås in dig alt. överliggning, I Trappen – Anmäl dig under TUR
  • Ta ut Fordonslista på SJ Distans
  • Ta ut körorder
  • STARTA GPS! Obligatoriskt! “Pilen” längst upp till höger.

 

Tips:

  • WiFi drar mer batteri ur telefon/platta om den inte är uppkopplad, utan bara ligger och söker nätverk. Stäng av WiFi när den inte används.

sjdump2